Rólunk

UFF. Nem megy ki divatból!

Háládatlan feladatra vállalkozik, aki röviden írna az Udvarhelyi Fiatal Fórumról. Huszonöt évet néhány mondatba sűríteni lehetetlen, próbát tenni felületes. Nem is vállalkozik rá az alkalmi történetíró, hisz az UFF falára függesztett táblán a tiszteletbeli tagok hosszú sora vigyázó szemekkel felügyeli a jelenkoriak ténykedéseit.

„Adjatok egy fix pontot, és kimozdítom helyéből a Földet!” A legenda szerint így fohászkodott Arkhimédész, a görög tudós. A Kárpát-medencei magyar világban adott a biztos pont, hisz kevés erdélyi magyar ifjúsági szerveződés írhatott 25 éves történelmet. UFF – egy mozaikszó, amely egyenértékű a civil hullámvölgyekből mindenkor megerősödve kikerülő, mozgalmi múltjából az ifjúsági önkéntességre sikeresen áttérő, közösségépítő ifjúsági szervezet mintapéldájával.

Székelyudvarhelyi Ifjúsági Szövetség (SZISZ) néven alakult, később a Polisz Ifjúsági Szolgálat nevet is viselő jelenlegi Udvarhelyi Fiatal Fórum 1990 januárjában született, miután a ’89-es fordulat lehetővé tette a demokratikus intézményrendszer és a civil társadalom szerveződéseinek hazai kialakulását. A rendszerváltozást követően az udvarhelyi fiatalok is szükségesnek látták egy közös képviseleti szervezet létrehozását, amely a generációs alapú programkínálat mellett helyi, országos és nemzetközi szinten is képviselheti a magyar ifjúság sajátos érdekeit.

Huszonöt év alatt az UFF-osok ifjúsági rendezvények sokaságát szervezték, úttörő jellegű, értékteremtő és hagyományőrző rendezvények sorát honosították meg Székelyudvarhelyen. Kulturális programok, táncházak, amatőr színjátszó találkozók, szavalóestek, ifjúsági koncertek és vegyes jellegű szórakoztató programok, tematikus önképző körök, vezetőképzők, táborok, sport- és környezetvédelmi rendezvények, Sulibörzék, Városi Gólyabálok, Erdélyi Labdarúgó Diákkupák, Hóhányó Olimpiák és persze a Székelyudvarhelyi Diáknapok… A sorozat folytatódik, bővül, színesedik, a kor kihívásainak próbál megfelelni. Mindezek mellett alkotóan vették ki részüket az országos rendezvényekből is, a ’90-es évekbeli Erdélyi Diáktalálkozók, a későbbi MISZSZ táborok, az Erdélyi Folk- és Néptáncnapok, valamint a jelenlegi Bálványosi Nyári Egyetem is az UFF-os fiatalok segítő hozzájárulásával valósultak, illetve valósulnak meg, a szervezet aktívan bekapcsolódva ezzel az országos ifjúsági körforgásba is.
A jelenkor megvalósításai közül kiemelkedik az UFF székhelyén több éve megnyitott uniós tájékoztató központ egyetlen Hargita megyei irodája, melyet a Europe Direct program keretén belül az Európai Bizottság támogat. A nemzetközi önkéntesség terén is dolgozik az UFF, hiszen bekapcsolódott az Európai Önkéntes Szolgálat hálózatába.

Az UFF-nak köszönhetően Székelyudvarhelyen rendszeres ifjúsági programszolgáltatás, szervezett ifjúsági közéleti tevékenység létezik immár 25 éve. A többször megújult szervezetnek sikerült egy olyan programcsomagot kialakítania, amely egyaránt tartalmaz úgy kisebb rendezvényeket, mint városi, vagy erdélyi szintű nagyobb programokat is. Ezek már hagyományértékűek, legtöbbjük a szervezettel egyidős, és huszadik születésnapját ünnepelheti.

Céljaink: • Az udvarhelyszéki ifjúság érdekképviselete, jogainak védelme, továbbá sajátos generációs igényeinek felvállalása.
• Ifjúsági konferenciaközpont létesítése és fenntartása, amely sokoldalú lehetőségeket biztosít közösségi programok lebonyolítására, hozzájárul a fiatalok képzéséhez, a kulturális élet gazdagításához, a szabadidő tevékeny eltöltéséhez, továbbá szociális jellegű és egyéb tevékenységekhez.
• Tevékenységünk által a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolása, az Erdélyben élő magyar fiatalok nemzeti öntudatának, szülőföldhöz való kötödésének erősítése. Kulturális programok szervezése által a magyar és az egyetemes kultúra terjesztése, az európai kulturális sokszínűség megőrzése és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése.
• Programalapú kapcsolatok teremtése és fenntartása az UFF-al összeegyeztethető célokat valló hazai és külföldi ifjúsági szervezetekkel.
• A fiatalok iskolán kívüli oktatási programjainak támogatása, és az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése.
• A természetes környezet védelme, a fiatalok környezetvédelmi nevelésének támogatása, az ökológiai szemléletmód és a környezettudatos magatartás népszerűsítése.
• Az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, továbbá a tömegsportok népszerűsítése.
• Az önkéntes alapon végzett közösségi tevékenységek, továbbá a hazai és a nemzetközi önkéntesség támogatása.
• Az ifjúság tájékoztatását és nevelését elősegítő kiadványok készítése.

ÍRJ HOZZÁSZÓLÁST

Kérünk légy udvarias, nagyra értékeljük! Az e-mail címedet bizalmasan kezeljük. A hozzászóláshoz kérünk töltsd ki a szükséges mezőket.