Rólunk

UFF. Nem megy ki divatból!

Háládatlan feladatra vállalkozik, aki röviden írna az Udvarhelyi Fiatal Fórumról. Harminc évet néhány mondatba sűríteni lehetetlen, próbát tenni felületes. Nem is vállalkozik rá az alkalmi történetíró, hisz az UFF falára függesztett táblán a tiszteletbeli tagok hosszú sora vigyázó szemekkel felügyeli a jelenkoriak ténykedéseit.

„Adjatok egy fix pontot, és kimozdítom helyéből a Földet!” A legenda szerint így fohászkodott Arkhimédész, a görög tudós. A Kárpát-medencei magyar világban adott a biztos pont, hisz kevés erdélyi magyar ifjúsági szerveződés írhatott 30 éves történelmet. UFF – egy mozaikszó, amely egyenértékű a civil hullámvölgyekből mindenkor megerősödve kikerülő, mozgalmi múltjából az ifjúsági önkéntességre sikeresen áttérő, közösségépítő ifjúsági szervezet mintapéldájával.

Székelyudvarhelyi Ifjúsági Szövetség (SZISZ) néven alakult, később a Polisz Ifjúsági Szolgálat nevet is viselő jelenlegi Udvarhelyi Fiatal Fórum 1990 januárjában született, miután a ’89-es fordulat lehetővé tette a demokratikus intézményrendszer és a civil társadalom szerveződéseinek hazai kialakulását. A rendszerváltozást követően az udvarhelyi fiatalok is szükségesnek látták egy közös képviseleti szervezet létrehozását, amely a generációs alapú programkínálat mellett helyi, országos és nemzetközi szinten is képviselheti a magyar ifjúság sajátos érdekeit.

Harminc év alatt az UFF-osok ifjúsági rendezvények sokaságát szervezték, úttörő jellegű, értékteremtő és hagyományőrző rendezvények sorát honosították meg Székelyudvarhelyen. Kulturális programok, táncházak, amatőr színjátszó találkozók, szavalóestek, ifjúsági koncertek és vegyes jellegű szórakoztató programok, tematikus önképző körök, vezetőképzők, táborok, sport- és környezetvédelmi rendezvények, Sulibörzék, Városi Gólyabálok, Erdélyi Labdarúgó Diákkupák, Hóhányó Olimpiák és persze a Székelyudvarhelyi Diáknapok… A sorozat folytatódik, bővül, színesedik, a kor kihívásainak próbál megfelelni. Mindezek mellett alkotóan vették ki részüket az országos rendezvényekből is, a ’90-es évekbeli Erdélyi Diáktalálkozók, a későbbi MISZSZ táborok, az Erdélyi Folk- és Néptáncnapok, valamint a jelenlegi Bálványosi Nyári Egyetem is az UFF-os fiatalok segítő hozzájárulásával valósultak, illetve valósulnak meg, a szervezet aktívan bekapcsolódva ezzel az országos ifjúsági körforgásba is.
A jelenkor megvalósításai közül kiemelkedik az UFF székhelyén több éve megnyitott uniós tájékoztató központ egyetlen Hargita megyei irodája, melyet a Europe Direct program keretén belül az Európai Bizottság támogat. A nemzetközi önkéntesség terén is dolgozik az UFF, hiszen bekapcsolódott az Európai Önkéntes Szolgálat hálózatába.

Az UFF-nak köszönhetően Székelyudvarhelyen rendszeres ifjúsági programszolgáltatás, szervezett ifjúsági közéleti tevékenység létezik immár 30 éve. A többször megújult szervezetnek sikerült egy olyan programcsomagot kialakítania, amely egyaránt tartalmaz úgy kisebb rendezvényeket, mint városi, vagy erdélyi szintű nagyobb programokat is. Ezek már hagyományértékűek, legtöbbjük a szervezettel egyidős, és huszadik születésnapját ünnepelheti.

Céljaink:

  1. Az udvarhelyszéki ifjúság érdekképviselete, jogainak védelme, sajátos korosztályos igényeinek megválaszolása.
  2. Egy székelyudvarhelyi ifjúsági konferenciaközpont létesítése, fenntartása és folyamatos fejlesztése, amely keretet és sokoldalú lehetőségeket biztosít közösségi programok lebonyolításához, amely hozzájárul az udvarhelyszéki fiatalok képzéséhez és a helyi kulturális élet gazdagításához, a szabadidő tevékeny és hasznos eltöltéséhez, továbbá egyéb közösségépítő jellegű tevékenységek megvalósításához is.
  3. Az egyetemes kultúra védelme és gazdagítása, a magyar értékek és hagyományok ápolása, a Romániában élő magyarajkú fiatalok nemzettudatának, szülőföldhöz való kötödésének erősítése, a kulturális sokszínűség megőrzése és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése az Európai Unióban.
  4. Partneri kapcsolatok létesítése és folyamatos fejlesztése az Udvarhelyi Fiatal Fórummal összeegyeztethető célokat valló romániai és külföldi ifjúsági, illetve egyéb jellegű társadalmi szervezetekkel.
  5. A fiatalok iskolán kívüli oktatási programjainak fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás támogatása és népszerűsítése, az önkéntes alapon végzett belföldi és külföldi közösségi tevékenységek elősegítése és bátorítása.
  6. A természetes környezet védelme, a fiatalok környezetvédelmi nevelésének támogatása, az ökológiai szemléletmód, a környezettudatos magatartás és a hulladékmentes életmód népszerűsítése.
  7. Az ifjúság egészséges életmódra nevelése, és a tömegsportok népszerűsítése Udvarhelyszéken.
  8. Az ifjúság tájékoztatását és nevelését szolgáló könyvek, időszakos kiadványok, folyóiratok, plakátok, szórólapok és egyéb nyomtatványok szerkesztése, kiadása és terjesztése.
  9. Az udvarhelyszéki középiskolások és egyetemi hallgatók részére ösztöndíjak biztosítása, fiataloknak szóló szponzorálási, tanácsadó és mecenatúra-programok szervezése.
  10. Az udvarhelyszéki fiatalok digitális készségeinek fejlesztését célzó programok támogatása.
  11. Udvarhelyszéki fiatal zenészek felfedezése, tehetségük gondozása és előmenetelük tevékeny támogatása. 
  12. Az Európai Unió munkájával és intézményeivel kapcsolatos tájékoztató programok megvalósítása Udvarhelyszéken, a fiatalok számára nyitott uniós rendezvényekre, az őket érintő közpolitikákra, különböző támogatási és nemzetközi mobilitási lehetőségekre vonatkozó információs tevékenység lebonyolítása.
  13. Az Udvarhelyi Fiatal Fórum önfenntartása érdekében, az egyesület céljaival összhangban lévő közvetlen gazdasági tevékenységek lebonyolítása.

ÍRJ HOZZÁSZÓLÁST

Kérünk légy udvarias, nagyra értékeljük! Az e-mail címedet bizalmasan kezeljük. A hozzászóláshoz kérünk töltsd ki a szükséges mezőket.